Otwarte ... zaproszenie do współdziałania i aktywnego uczestnictwa w "Mazury Drone Show 2015"

Korzystając z inspiracji i patronatu Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pana Piotra Ołowskiego, przygotowujemy w Aeroklubie Krainy Jezior po raz pierwszy organizację (w założeniu cyklicznej) najważniejszej imprezy poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym. Problemowi, który staje się w niezwykłym tempie przyszłością i nową wizją nieznanych dotychczas w cywilizacji, na szerszą skalę możliwości.
Nowych możliwości XXI wieku(dla niektórych wprost niewyobrażalnych) pod względem niespotykanych dotychczas rozwiązań wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, z inspiracji ale i w imieniu człowieka jak i za człowieka.

Im szybciej zostaną stworzone warunki do prezentacji oraz potrzebnej konsolidacji intelektualnej dorobku różnych środowisk naukowych, technicznych i zapotrzebowania potencjalnych użytkowników, tym będzie lepiej to służyło dla wyboru skutecznej formy kreowania wizji przyszłości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych. Nie bez znaczenia w tym przewidywanym procesie rozwoju dziedziny bezzałogowego lotnictwa jest/będzie świadomość społeczeństwa, nowe problemy dla bezpieczeństwa a w szczególności właściwe rozumienie oraz prezentowanie problemów rozwijającej się dziedziny przez zainteresowane media.

Dostrzegając ten problem przygotowujemy organizacyjnie inicjatywę pn. "Mazury Drone Show 2015" w dniach 1-3 Maj 2015 r na lotnisku Kętrzyn Wilamowo oraz zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcieliby się publicznie "pochwalić" się swoimi dokonaniami ale i dokonać przeglądu osiągnięć innych prekursorów tej nowej dziedziny przyszłości.

"Wstępne założenia Mazury Drone Show 2015" już publikowaliśmy w naszej aktualności z dnia 31.12.2014 r. bo chcemy/chcieliśmy zainspirować rożne środowiska naukowe, techniczne i potencjalnych użytkowników bezzałogowych statków ... do przyjęcia oferty uczestniczenia w "Mazury Drone Show 2015" i zaprezentowania swoich dokonań. Ostateczne założenia tej imprezy będą uwzględniały uwagi, sugestie i formalne zgłoszenia potencjalnych uczestników "Mazury Drone Show 2015".

Istnieją różne możliwości i formy zaistnienia zainteresowanych instytucji/firm/uczelni na pierwszej imprezie poświęconej DRONOM. Wybór należy do zainteresowanych udziałem i nową dziedziną w lotnictwie. Proszę więc o rozważenie możliwości Państwa udziału w naszej nowatorskiej imprezie.

Byłbym wdzięczny za wstępne zasygnalizowanie w jakim zakresie firma, instytucja czy uczelnia jest zainteresowana zaprezentowaniem swojego dotychczasowego dorobku, możliwości już realizowanych zadań ale i potencjalnego zapotrzebowania na zastosowanie DRONÓW, w ramach planowanego sympozjum.

Sekretariat organizacyjny "Mazury Drone Show 2015", funkcjonuje pod adresem : Aeroklub Krainy Jezior, ul. Olsztyńska 15 A, 11-500 Giżycko i adresem mailowym: akj@lotniskoketrzyn.pl lub wilamowo@lotniskoketrzyn.pl. Niezależnie od powyższej informacji adresowej, jestem/będę do dyspozycji pod adresem e-mail: s.tolwinski@mazuryairshow.pl lub tel. +48 501 258 134.

Pozostaje w oczekiwaniu na Państwa wypowiedzi i konkretne propozycje oraz deklaracje!

Z wyrazami szacunku i gotowością do współpracy,

Stanisław Tołwiński
Prezes AKJstrona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt