6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje samolot. Na pokładzie znajduje się ks. Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, oddalając się od 45 minut wcześniej opuszczonego więzienia w Stoczku Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce internowania - Prudnik Śląski.


     Oryginalna treść "Zapisków więziennych"
W hołdzie wybitnym Polakom

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..."
Stefan Kardynał Wyszyński

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka, Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego stała się inspiracją dla podjęcia inicjatyw zmierzających do stałego utrwalania w pamięci nowych pokoleń Polaków osoby Prymasa Tysiąclecia, jego związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo.

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem przy udziale władz samorządowych postawienie pamiątkowego obelisku.

Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste zaangażowanie ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza b. ordynariusza Archidiecezji Warmińskiej, 6 października 2001 r. w niezwykle uroczystej scenerii odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia.

Poczty sztandarowe Akowców, Sybiraków, kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa i Straży Granicznej, władze państwowe i samorządowe oraz licznie zabrana ludność z regionu, uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny i orkiestry wojskowej były bardzo podniosłym i wzruszającym elementem.

"Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" od 2001 r. został ustanowiony jako stałe święto realizowane każdego roku na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.

Z okazji 85 rocznicy utworzenia Aeroklubu Polskiego, w dniu 9.10.2004 r. podczas dorocznych uroczystości "Dnia Pamięci..." został odsłonięty obelisk i tablica w hołdzie lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą. Odsłonięcia i poświęcenia dokonał Prymas Polski Józef Kardynał Glemp - również członek Aeroklubu Polskiego - uczestniczący w obchodach "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego".

Wielkie związki osobiste Prymasa Wyszyńskiego i Kardynała Wojtyły stały się inspiracją dla organizatorów, aby w 2005 r. podczas obchodzenia "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego" dokonać odsłonięcia obelisku z płaskorzeźbą i tablicą poświęconą "Janowi Pawłowi II - największemu pielgrzymowi lotniczemu świata".

Od 2006 roku doroczne uroczystości utrwalające pamięć o Wielkich Polakach są obchodzone pod nazwą "Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II".

W tym roku już po raz 22-gi jak zwykle obchody "Dnia Pamięci..." odbędą się na lotnisku Kętrzyn Wilamowo dnia 8.10.2022 o godzinie 12.00, w uroczystej i bardzo podniosłej atmosferze, na których zapewne nie zabraknie nikogo komu wartości głoszone i postawa obywatelska Prymasa Tysiąclecia Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nauki Ojca Świętego są bliskie.
Szczegółowy program prezentujemy poniżej.

Tradycyjnie w Stoczku Klasztornym uroczystości odbywały się w przeddzień zaplanowanego Dnia Pamięci... na lotnisku Wilamowo. W tym roku tak jak i w 2021 r Księżą Marianie chcą nadać szczególny wyraz kolejnej rocznicy internowania - osadzenia Prymasa Polski w Stoczku Klasztornym - dokładnie dnia 12 październik.

Mimo wielu ograniczeń spowodowanych ostrożnością w związku z pandemią COVID-19 dajmy przykład młodym pokoleniom potrzeby kultywowania ideałów i osoby zasłużonych Polaków - Prymasa Tysiąclecia oraz wybitnego Ojca Świętego - Św. Jana Pawła II.

Stanisław Tołwiński


PROGRAM OBCHODÓW W 2022


8-go październik (sobota) 2022 -  Lotnisko Kętrzyn Wilamowo


12.00 - Uroczysty Apel
 przy obeliskach dedykowanych Wielkim Polakom


Okolicznościowa laudacja , oficjalne wystąpienia,
Apel Pamięci Oręża Polskiego, Salwa Honorowa , złożenie kwiatów pod obeliskami Wielkich Polaków;


12.30 - Przegrupowanie kompani honorowych, pocztów sztandarowych i publiczności do hangaru Lotniczego;


12.40 - Polowa Masz Święta - w hangarze lotniczym - pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Seniora EDMUNDA PISZCZA


13.30 - Koncert orkiestry wojskowej


14.00 - "Oferta kulinarna" z wojskowej kuchni plowej 
Patronami honorowymi "Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II" byli:
Prymas Polski Senior - Józef Kardynał Glemp

List Prymasa

Pożegnanie Józefa Kardynała Glempa

Arcybiskup Edmund Piszcz - (obecnie już Senior) - jeszcze jako Metropolita Warmiński od pierwszych uroczystoœci wspierający organizatorów "Dnia Pamięci..." i zawsze celebrujący Mszę Św. w Hangarze lotniska Kętrzyn WilamowoGaleria zdjęć


Uroczysty apel przy obelisku


Okolicznościowe wystąpienia


Złożenie wieńców i kwiatów


Msza Św.
homilia ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza


Występ Orkiestry wojskowej z Giżycka


Przylot Prymasa Józefa Glempa


Odsłonięcie obelisku poświęconego Lotnikom, którzy zginęli śmiercią lotniczą


Msza Św. w hangarze lotniczym


 


Do pobrania

Wsółorganizatorzy

Patroni Medialni
   


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt