Drogi startowe

 

Charakterystyka przedpola: Lotnisko położone na płaskowyżu, otoczone licznymi polami uprawnymi. 

Nie posiada istotnych przeszkód wysokościowych.            Paliwo lotnicze


 

 Charakterystyka lotniska

 1. Główna droga startowa
Wymiary: długość: 1105 m, szerokość: 50 m


Oznaczenia pasa startowego:
dzienne: białe ograniczniki co 200 m oraz białe chorągiewki co 50 m,
na końcach pasów startowych chorągiewki czerwone

nocne: przenośne latarnie elektryczne

Oznaczenie strefy przyziemienia:
dzień: litera T na życzenie lub w lotach szkolnych
noc: litera T wyłożona ze świateł białych

Kierunek podejścia: 150° ; 330° 
Rodzaj nawierzchni: trawaProcedury lotów
  Loty VFR w dzień w warunkach nie gorszych niż:
    - podstawa chmur: 150 m
    - widzialność: 1,5 km
  Loty VFR w nocy w warunkach nie gorszych niż:
    - podstawa chmur: 500 m
    - widzialność: 5 km
  Kierunek kręgów:
 -wg uznania dowódcy statku powietrznego lub, jeżeli działa służba AFIS, zgodnie z poleceniem kierownika lotów
  Pola awaryjnych lądowań:
    Okoliczne pola uprawne


Zasady wyznaczania orientacji:
Utrata orientacji geograficznej w rejonie lotniska
  - przyjąć KD=90° i po wyjściu na linię jezior Mamry i Śniardwy - wznowić orientację szczegółową i wykonując lot wzdłuż drogi Giżycko - Kętrzyn powrócić na lotnisko.
  Można wykorzystać linię kolejową przyjmując KD=180°  po doleceniu do linii kolejowej, lecąc w kierunku zachodnim wznowić orientację szczegółową.
 

Przy utracie orientacji geograficznej na północ od lotniska                   
- przyjąc kurs KD=180° , doleciec do lini kolejowej lub drogi          Giżycko-Kętrzyn
-wznowić orientację szczegółową, wykonac lot do lotniska i lądować

Przy utracie orientacji geograficznej na poludnie od lotniska:
-przyjąć kurs KD=0°, doleciec do lini kolejowej lub drogi Gizycko-Kętrzyn
-wznowić orientację szcegółową, wykonac lot do lotniska i lądować


Ograniczenia lokalne: brak

EPKE - AIP VFR

   


strona główna dla pilota kalendarz imprez biuro prasowe kontakt